Barselsbesøg

Jeg tilbyder barselsbesøg til alle nybagte forældre i Jordemoderklinikken eller i Jeres hjem.

Jeg tager udgangspunkt i jeres familie. En samtale omkring fødslen kan for de fleste nybagte forældre, være en fin afslutning på det fødselsforløb der er gennemlevet.  Herefter kan jeg vejlede i amning, ammestillinger, udmalkning m.m.

Det kan være rigtig gavnligt at få talt om, hvordan kvindekroppen restituerer efter en fødsel. Her vil vi både berøre det fysiske samt de psykiske forandringer du gennemgår. Uanset om du har født vaginalt eller ved kejsersnit, vil der være nogle forholdsregler, som er vigtige at huske sin krop på i restitueringsperioden.

Vægtøgning, gulsot eller trøske hos barnet, er ofte tilstande der kan bekymre forældre, og derfor kan det være rart at få vejledning omkring dette. Jeg viser gerne et babybad og svøb af baby, som kan være med til at hjælpe barnet til at falde til ro. Der vil også være mulighed for tilkøb af babymassage – ren velvære.

Efterfødselssamtale

Efterfødsels-samtale

Drømmen om den gode fødsel blev ikke indfriet. Fødslen endte i et akut forløb. Ens forventninger stemte ikke overens med virkeligheden. Samarbejdet eller kommunikationen med jordemoderen/lægen var ikke optimal.

Disse faktorer er alle med til, at man kan sidde med en traumatisk fødsel i bagagen.

En traumatisk fødsel har meget stor indflydelse på barslens forløb, tilknytningen mellem mor og barn samt amningens opstart. Det kan medføre til en endnu sværere start på livet som nybagte forældre. En traumatisk fødsel giver ligeledes rigtig mange tanker og bekymringer for, hvorfor forløbet gik som det gjorde, og det kan give mange bekymringer til en kommende ny graviditet.

Har du fået talt dit fødselsforløb igennem?

Som jordemoder ved jeg hvor vigtigt det er at få talt disse forløb igennem, således man kan få en faglig vinkel og forklaring på, hvorfor fødslen endte som den gjorde. Ligeledes vil en samtale omkring fødselsforløbet også være starten på at kunne ruste dig til at kunne håndtere og rumme en ny kommende fødsel.

Jeg tilbyder at gennemgå dit fødselsforløb med dig, bringe jordemoderfagligheden ind over dit fødselsforløb og samtidig give dig nogle redskaber til at turde tro på den gode fødsel igen.