Fødselsforberedelse

Fødsels-forberedelse

Jordemoderklinikken starter fødselsforberedelseshold.

Der er fødselsforberedelse til Din Fødsel, hvor jeg gennem 3 mødegange kommer rundt om:

TIDEN HJEMME v FØDSLENS OPSTART
DEN AKTIVE FØDSEL
TIDEN EFTER FØDSLEN

Som jordemoder finder jeg det vigtigt at styrke jer til den kommende fødsel og klæde jer på til den nye rolle der venter jer og jeres familie. Jeg ønsker derfor at videregive min viden, uddele mine erfaringer, svare på jeres spørgsmål og finde frem til den gode fødsel.

Holdet henvender sig til både første- og fleregangsfødende, og jeg anbefaler at man tidligst melder sig til fra graviditetsuge 28.

Jeg foretrækker små hold til fødselsforberedelse, dels for at skabe trygge rammer for det enkelte par, for at værne om dialogen der finder sted og for at opnå et sammenspil i gruppen. Derfor vil der ikke være mere end max 6 gravide kvinder med partner på hvert hold.

Jeg serverer snacks og drikke til alle 3 mødegange.

Introprisen gælder for hele september 2020.
Samlet pris 1.195 kr.

Hvert hold mødes over 3 gange og datoerne er følgende:

Hold 3

Tirsdag 15. sep. kl. 18.30-20.30
Tirsdag 29. sep. kl. 18.30-20.30
Tirsdag 6. okt. kl. 18.30-20.30

Hold 4

Tirsdag 20. okt. kl. 18.30-20.30
Tirsdag 3. nov. kl. 18.30-20.30
Tirsdag 17. nov. kl. 18.30-20.30

Hold 3

15. sep. kl. 18.30-20.30
29. sep. kl. 18.30-20.30
6. okt. kl. 18.30-20.30

Hold 4

20. okt. kl. 18.30-20.30
3. nov. kl. 18.30-20.30
17. nov. kl. 18.30-20.30

Bestil tid til fødselsforberedelse